Innskuddspensjon

Innskuddspensjon for bedrifter er bedriftens sparing til de ansattes pensjon. Hos oss får du selvfølgelig ordningen som tilfredsstiller lovens minstekrav - OTP. Du kan også velge å utvide ordningen til det beste for dine ansatte.

Pensjonskalkulator. Vurderer du å gå av med pensjon før fylte 67 år? Vår pensjonskalkulator gir deg oversikt over hva du får i pensjon dersom du velger å gå av med tidlig pensjon.

Ny uførepensjon i private tjenestepensjonsordninger fra 1.1 2016

banner image
Vi tilbyr fleksibel forvaltning og gode investeringsalternativer. Våre fondsvalg har etisk profil.
Forvaltningen av pensjonsmidlene kan være felles for bedriften eller individuelle. Midlene kan investeres i bankinnskudd, aksjefond eller obligasjons- og rentefond. Valgt investeringsprofil kan endres i løpet av spareperioden. Bedriften kan i gode år foreta ekstra avsetninger til fremtidige pensjonsinnbetalinger i et innskuddsfond.
Bedriften kan knytte en uførepensjonsforsikring til ordningen
En uførepensjon sikrer de ansatte som er medlem av avtalen en gitt prosent av lønn ved arbeidsuførhet. Hos oss kan du sikre dine ansatte opp til 70 prosent av lønn ved uførhet.
Sparingen er forsikret, dermed er den ansatte sikret fortsatt årlige innbetalinger ved arbeidsuførhet
Retten til innskuddsfritak (innskuddsfritak betyr at Frende setter inn det avtalte sparebeløpet) inntrer når den ansatte har vært minst 20 prosent arbeidsufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder. Innskuddsfritaket fastsettes forholdsmessig etter uføregrad, det vil si at Frende dekker 50 prosent av innskuddet ved 50 prosent uførhet.