Gruppelivsforsikring

Denne forsikringen gir en engangsutbetaling til etterlatte ved den ansattes død. Du kan også knytte flere gode dekninger til avtalen, som for eksempel uføreforsikring.

banner image
Fleksible løsninger  og valgfrihet gir dine ansatte gode ordninger og gjør din bedrift konkurransedyktig på arbeidsmarkedet  
I tillegg til å forsikre dine ansatte ved død, kan du knytte flere dekninger til avtalen. Du kan velge melom to ulike uføreforsikringer, samtidig som du også kan legge til ektefelle-/samboerforsikring, forsørgertillegg og barnetillegg.
Flere dekninger i vår gruppelivsordning kan tegnes med avtrapping. Slik kan avtalen tilpasses bedriftens økonomi.
Avtrapping betyr at forsikringsssummene blir lavere ved stigende alder. De fleste vil ha lavere økonomiske forpliktelser med alderen, og derfor kan det vurderes om man ønsker en avtrapping i forhold til noen av dekningene i ordningen.
Hos oss kan du velge å knytte en uføreforsikring til avtalen. Vi tilbyr en moderne løsning tilpasset dagens trygdesystem.
Vår uføreforsikring med engangsutbetaling gir den ansatte rett på forskuttering når han eller hun har vært borte fra arbeid i et år. Etter et år fravær fra arbeidslivet, vil ikke den ansatte lenger få utbetalinger som tilsvarer sin tidligere lønn, derfor er det svært viktig med en forsikring som sikrer inntekt.

Nyttige dokumenter

For å lese disse dokumentene trenger du en pdf-leser på maskinen din. Denne kan du laste ned her.