Prosjekt

Med prosjektforsikring hos oss har du en god årsforsikring som dekker bygge-, anleggs-, og montasjearbeid enten du er hovedentreprenør eller underentreprenør

Få tilbud på prosjektforsikring

Fyll inn feltene under og vi kontakter deg for tilbud på forsikringen

Navn: Telefon:
Send
Materialer på fast lagersted er også omfattet
Tap og skade på egne materialer på fast lagersted er omfattet med inntil 200.000 kroner. Det er også tap og skade på materialer og varer under transport til prosjektstedet og til forsikringstakers faste lagersted.
Forsikringssummer kan utvides etter behov
Har du behov for høyere forsikringssummer enn de som er inkludert i standard kan du velge høyere summer. Rydding og lagring av verdiløse rester kan utvides fra kr 1 million som er inkludert i standard. Rekonstruksjon av data kan utvides fra kr 100.000 som er inkludert i standard. Dekning for offentlige påbud kan utvides fra kr 500.000 som er inkludert i standard. Dekning for ekstrautgifter kan utvides fra kr 200.000 som er inkludert i standard.
God standarddekning
Prosjektforsikringen har en god standard dekning som dekker plutselige og uforutsette skader. Skade som følge av byggearbeid, anleggsarbeid og montasjearbeid er inkludert. Det er også naturskade. Forsikringen omfatter også materialer og varer på forsikringsstedet som skal inngå i det ferdige bygget/anlegget.

Nyttige dokumenter

For å lese disse dokumentene trenger du en pdf-leser på maskinen din. Denne kan du laste ned her.