Huseier Næringsbygg

Med huseierforsikring hos oss har du en god forsikring som kan tilpasses ditt behov

Få tilbud på huseier næringsbygg forsikring

Fyll inn feltene under og vi kontakter deg for tilbud på forsikringen

Navn: Telefon:
Send
God standarddekning som trygger dine verdier i bygningen
I tillegg til bygningen som er dekket mot plutselige og uforutsette skader er også utvendige ledninger og hageanlegg inkludert. Forsikringen omfatter også utgifter til riving og rydding etter skade, husleietap i 36 måneder med mer.
Huseieransvar er inkludert
Alle forsikringer omfatter også ansvar du kan komme i egenskap av personlig eier av eiendommen.
Du kan velge tilleggsdekninger som du har behov for
Vi tilpasser forsikringen etter ditt behov. Har du behov for å dekke inventar og løsøre som tilhører bygningen kan du gjøre det. Byggherreansvar ved rehabilitering og dekning for fyringsolje er noen av de andre dekningene vi tilbyr.

Nyttige dokumenter

For å lese disse dokumentene trenger du en pdf-leser på maskinen din. Denne kan du laste ned her.