Yrkesskade og fritidsulykke

Med vår yrkesskadeforsikring kan din bedrift få dekket lovpålagt yrkesskade (arbeidsulykke og yrkessykdom). De ulike dekninger under yrkesskadeforsikringen kan forhøyes og forsikringen kan utvides til også å omfatte fritidsulykker.

Få tilbud på yrkesskadeforsikring

Fyll inn feltene under og vi kontakter deg for tilbud på forsikringen

Navn: Telefon:
Send
Like gode løsninger for selvstendig næringsdrivende
Selvstendig næringsdrivende er som kjent ikke pålagt å tegne yrkesskadeforsikring. De har også begrensede rettigheter etter Folketrygdloven ift hva ansatte har, og omfattes ikke av Folketrygdens særregler ved yrkesskader og yrkessykdommer. Vi tilbyr gode løsninger for selvstendig næringsdrivende gjennom vår frivillige yrkesskade. Denne dekker menerstatning, lidt og fremtidig inntektstap, lidte og fremtidige utgifter og etterlatteerstatning ved dødsfall.
Konkurransedyktige premier og løsninger
Vi priser din risiko riktig og skreddersyr løsninger for din bedrift
Gode og fleksible løsninger tilpasset arbeidsgivers ansvar for ansatte
Vi skreddersyr og synliggjør løsninger som dekker det ansvaret du har som arbeidsgiver slik at de ansatte er godt ivaretatt iht hva som er lovpålagt og evt behov utover dette

Nyttige dokumenter

For å lese disse dokumentene trenger du en pdf-leser på maskinen din. Denne kan du laste ned her.